Tòa nhà Hòa Bình Xanh Đà Nẵng

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ

Qui mô: 28 tầng, hệ thống đèn led viềng mái, dọc tòa nhà, đèn chiếu cảnh quang

Dự án liên quan

    Rất tiêc! Chưa có bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến