Cung cấp ống gió 04 Block chung cư Âu cơ

Cung cấp ống gió 04 block chung cư Âu cơ – Hòa Khánh – Đà Nẵng. Qui mô 01 Block/15 tầng

Hỗ trợ trực tuyến